ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 DESIGN ENGINEER 108/07/2567บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
2 Administrative Officer 108/07/2567บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 Supervisor Purchasing Officer 108/07/2567บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
4 ช่างซ่อมบำรุง 108/07/2567บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
5 พนักงาน QC. **ด่วน** 402/07/2567บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
6 Executive Secretary 127/05/2567บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
7 พนักงานขับรถผู้บริหาร 127/05/2567บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
8 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) 1027/05/2567บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
9 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง **ด่วน** 127/05/2567บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
10 Payroll Officer **ด่วน** 124/05/2567บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
11 Sales Executive 113/05/2567บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
12 แม่บ้าน (สำนักงาน) 109/04/2024บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
13 พนักงานช่าง 1006/03/2024บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด

Cosmo Group Job Recruitment