ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ **ด่วน** 117/02/2567บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 Process Engineer **ด่วน** 117/02/2567บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 ช่างตั้งเครื่อง **ด่วน** 117/02/2567บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
4 แม่บ้าน (สำนักงาน) 109/04/2024บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
5 ENGINEER 209/04/2024บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
6 พนักงาน QC. **ด่วน** 209/04/2024บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
7 PROGRAMMER 219/03/2024บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
8 พนักงานช่าง 1006/03/2024บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
9 ช่างพ่นสี 114/12/2023บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
10 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) 1014/08/2023บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
11 ช่างคุมเครื่อง CNC 106/11/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด

Cosmo Group Job Recruitment