• ตรวจสุขภาพ


• รับรางวัลโครงการยาเสพติด


• แห่เทียนเข้าพรรษา


• บริจาคเงินสภากาชาดไทย


• ทุนการศึกษา


• นังสมาธิ


• โครงการยิ่งส่งต่อยิ่งสุขใจ น้องดีใจ ที่ได้รับ


• บริจาคโลหิต  

• คุณเกรซ แจกของคนท้อง


• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา• ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดโคก)
เมื่อวัน ศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา• ขอแสดงความยินดีกับบริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น

• ขอแสดงความยินดีกับบริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้มีผลงานด้านพัฒนาสังคมเป็นเลิศ
• Thailand 5S Award 2015  
 
• Thailand Lean Award 2016


• กิจกรรมรดน้ำดำหัว


• ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ครบรอบ 50 วัน ของการเสด็จสวรรคต• แห่เทียนพรรษา

 
• Thailand Kaizen Award 2015


• โครงการ HBD พนักงาน Cosmo


• Thailand Lean Award 2014

• ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโนนป่าว่าน
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว• เลี้ยงขนมเด็กๆ บ้านน้องโบว์


• เลี้ยงเด็กพิการและทุพพลภาพ
บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด นนทบุรี

Cosmo Group Job Recruitment