สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือกตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
2. ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้ง 8 หัวข้อ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
3. ท่านสามารถเลือกสมัครงานได้ 3 ลำดับ โดยลำดับที่ 1 จะเป็นตำแหน่งที่ท่านเลือกในครั้งแรก
4. ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วน
5. กดปุ่ม Accept เพื่อยอมรับเงื่อนไข
6. กดปุ่มส่งใบสมัคร


Cosmo Group Job Recruitment